Văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại VN

van-phong-dai-dien-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Một số lỗi vi phạm về thành lập và hoạt động của chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Theo Luật Thương mại 2005 thì Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt...

van-phong-dai-dien-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Một số hành vi vi phạm về thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Theo Luật Thương mại 2005 thì văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện...

dieu-chinh-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-giay-phep-thanh-lap-chi-nhanh

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh

Theo Luật Thương mại 2005, Thương nhân nước ngoài có quyền thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam theo quy định, sau khi được cấp phép thành lập các  Văn phòng đại diện và Chi nhánh của thương nhân nước...

cac-truong-hop-thu-hoi-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-giay-phep-thanh-lap-chi-nhanh

Các trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh

Theo Luật Thương mại 2005, Thương nhân nước ngoài có quyền thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam theo quy định, sau khi được thành lập các Văn phòng đại diện và Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có...

van-phong-dai-dien-thuong-nhan-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Theo Luật Thương mại 2005 thì văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện...

thành-lập-chi-nhánh-của-thương-nhân-nước-ngoài-tại-Việt-Nam

Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Theo Luật Thương mại 2005, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam...

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat