Tư vấn xin Giấy phép con

Cấp phép (Game online) trò chơi điện tử G1

Điều kiện được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 gồm: Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã...

Giấy phép Sàn giao dịch bất động sản

Giấy phép Sàn giao dịch bất động sản Sàn giao dịch bất động sản (sau đây gọi tắt là BĐS) là nơi hoạt động các việc như: – Thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê...

Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa

Doanh nghiệp muốn kinh doanh vận tải hàng hóa thì cần phải đáp ứng các điều kiện chung về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa. Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa...

Chung-chi-hoat-dong-xay-dung

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Tổ chức khi tham gia vào 08 lĩnh vực sau đây phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng: 1. Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.  2. Lập quy hoạch xây dựng.  3. Thiết kế,...

chuyen-nhuong-nhan-chuyen-nhuong-website-thuong-mai-dien-tu-ban-hang

Chuyển nhượng – nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Để chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mà mình đang sở hữu, doanh nghiệp phải đăng nhập vào tài khoản trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử, chọn hồ sơ website đã đăng ký, đề nghị chấm dứt thông...

nhung-luu-y-khi-trien-khai-website-cung-cap-dich-vu-thuong-mai-dien-tu

Những lưu ý khi triển khai website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Trong quá trình triển khai website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, doanh nghiệp phải có quyền ngăn chặn và loại bỏ khỏi ứng dụng các thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh...

thong-bao-thiet-lap-website-thuong-mai-dien-tu-ban-hang

Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website được thiết lập bởi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp...

chuyen-nhuong-nhan-chuyen-nhuong-website-thuong-mai-dien-tu-ban-hang

Chuyển nhượng – nhận chuyển nhượng website thương mại điện tử bán hàng

Để chuyển nhượng website thương mại điện tử bán hàng mà mình đang sở hữu, doanh nghiệp phải đăng nhập vào tài khoản trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử, chọn hồ sơ website đã thông báo, thông báo ngừng hoạt động website...

thong-bao-thiet-lap-website-thuong-mai-dien-tu-ban-hang

Thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

Website thương mại điện tử bán hàng là website do doanh nghiệp tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình. Thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng...

dang-ky-thiet-lap-trang-mang-xa-hoi

Đăng ký thiết lập trang mạng xã hội

Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo...

cung-cap-dich-vu-san-giao-dich-thuong-mai-dien-tu

Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng được quy định tại Điều 52 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử như sau: 1. Là thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân...

cung-cap-dich-vu-website-dau-gia-truc-tuyen

Cung cấp dịch vụ website đấu giá trực tuyến

Cung cấp dịch vụ website đấu giá trực tuyến Việc cung cấp dịch vụ website đấu giá trực tuyến được quy định tại Điều 44 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử như sau: – Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ...

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat