Thủ tục đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

396 Lượt xem

Luật đầu tư năm 2014 đã có nhiều quy định mới liên quan đến thủ tục đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, theo đó các nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư tại VN theo nhiều hình thức khác nhau và cần lưu ý một số vấn đề.

thu-tuc-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Thủ tục đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1. Hình thức đầu tư:

Nhà đầu tư nước ngoài có thể vào Việt Nam để thực hiện dự án theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; Liên doanh với đối tác của Việt Nam để thành lập Công ty TNHH hoặc Cty Cổ phần,.. cũng có thể hợp tác theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh; mua lại phần vốn góp, cổ phần trong doanh nghiệp đang hoạt động. Ngoài ra, còn có thể đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT, và thí điểm đầu tư theo hình thức hợp tác Công – tư (PPP) đối với các lĩnh vực hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

2. Thẩm quyền cấp phép:

Sở kế hoạch và đầu tư/ Ban quản lý khu công nghiệp các tỉnh/ thành phố.

3. Thủ tục cụ thể:

Với mỗi loại hình đầu tư khác nhau, Luật Đầu tư 2014 quy định trình tự thủ tục và hồ sơ khác nhau, cụ thể:

3.1. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn thủ tục Thủ tục Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế, bao gồm:

a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
Trong thời hạn10-15 ngày làm việc (Theo Luật là 15 ngày làm việc, có địa phương cải cách hành chính rút xuống còn 10 ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các nhà đầu tư được cấp Văn bản thông báo chấp thuận việc góp vốn đó.

3.2. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại VN)

Căn cứ khoản 1 Điều 22 Luật đầu tư năm 2014 quy định đầu tư thành lập tổ chức kinh tế“Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”

Như vậy, trước khi thành lập tổ chức kinh tế thì các nhà đầu tư phải thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Đề nghị quý khách hàng tham khảo thủ tục Thủ tục cấp mới dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương tại website luatsurieng.info,vn

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời gian thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc (Theo Luật là 15 ngày làm việc, có địa phương cải cách hành chính rút xuống còn 10 ngày làm việc) kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan cấp phép sẽ đánh giá tính hợp pháp và tính khả thi của Dự án đầu tư trên các cơ sở sau đây:

Khung pháp lý bao gồm các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, Luật đầu tư của Việt Nam, Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật chuyên ngành khác cũng như quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nơi Công ty mới dự kiến đặt trụ sở.

Khả năng tài chính, dự kiến về vốn đầu tư mà Khách hàng sẽ đầu tư vào Dự án đầu tư, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ cho việc thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

Bước 2: Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tưcần thiết phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh.

Pháp luật quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cơ quan cấp phép sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Đề nghị quý khách hàng tham khảo thủ tục Thành lập doanh nghiệp tại website luatsurieng.info.vn

3.3. Đầu tư theo hình thức Hợp đồng: BPP, BCC, BOT

  • Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng PPP với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công.
  • Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.
  • Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này.
  • Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.

4. Một số lưu ý:

  • Các Dự án đầu tư sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay vì Giấy chứng nhận đầu tư trước đây.
  • Công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ vẫn có giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trước kia giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy phép kinh doanh.
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh đồng thời sẽ là giấy chứng nhận mã số thuế, doanh nghiệp sẽ không được cấp Giấy chứng nhận mã số thuế như trước đây.

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 

Hotline: 0911318759 

 Email: luatsurienghn@gmail.com

Địa chỉ :

Cơ sở 1: Tầng 3, số 1, phố Đỗ Quang, Trần Duy Hưng, Hà Nội

Cơ sở 2: 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat