Thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ

157 Lượt xem

Chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty chưa đại chúng là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ mà không thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet cho không quá 100 nhà đầu tư, kể cả nhà đầu tư chuyên nghiệp.Theo Luật doanh nghiệp 2014, chào bán cổ phần riêng lẻ là một trong các hình thức để doanh nghiệp chào bán cổ phần .

1. Điều kiện được chào bán cổ phần riêng lẻ:

Công ty cổ phần chưa đại chúng được quyền chào bán cổ phần riêng lẻ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ;
  • Có phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có);
  • Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong trường hợp tổ chức phát hành là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

*Lưu ýViệc chào bán cổ phần riêng lẻ khi chưa trở thành công ty đại chúng được thực hiện theo các quy định của luật doanh nghiệp, do đó, công ty phải thực hiện thông báo chào bán với Cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở) trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ.

Chi tiết xin liên hệ Luật sư riêng (Luatsurieng.info.vn) để được giải đáp và tư vấn

2. Thành phần hồ sơ bán cổ phần:

– Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

– Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọnđối tượng được chào bán trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;

– Tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư (nếu có);

– Tài liệu chứng minh đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài và tuân thủ quy định về hình thức đầu tư trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài.

Chi tiết xin liên hệ Luật sư riêng (Luatsurieng.info.vn) để được giải đáp và tư vấn

3. Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho tổ chức đăng ký và công bố trên trang thông tin điện tử về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức đăng ký.

*Lưu ý:

Trong vòng 10 ngày kể từ khi hoàn thành đợt chào bán, tổ chức phát hành gửi báo cáo kết quả đợt chào bán theo mẫu số 02 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và làm thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 

Hotline: 0911318759 

 Email: luatsurienghn@gmail.com

Địa chỉ :

Cơ sở 1: Tầng 3, số 1, phố Đỗ Quang, Trần Duy Hưng, Hà Nội

Cơ sở 2: 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat