Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

519 Lượt xem

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC là một trong các hình thức đầu tư quy định tại Điều 28 Luật Đầu tư 2014, theo đó:

1.Nhà đầu tư nước ngoài (Các bên tham gia hợp đồng BCC) có quyền thành lập văn phòng điều hành theo hợp đồng BCC tại Việt Nam  để thực hiện hợp đồng. Địa điểm văn phòng điều hành do nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC quyết định theo yêu cầu thực hiện hợp đồng.

2.Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC có con dấu; được mở tài khoản, tuyển dụng lao động, ký hợp đồng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong phạm vi quyền và nghĩa vụ quy định tại hợp đồng BCC và Giấy chứng nhận đăng ký thành lập văn phòng điều hành.

3. Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành tại cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến đặt văn phòng điều hành.Trình tự thủ tục Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

4. Trình tự thực hiện thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

– Bước 1: Nhà đầu tư (Cá nhân, tổ chức) nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Sở KH&ĐT: Tiếp nhận hồ sơ, trả Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

– Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

Phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thụ lý, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành/Thông báo về việc bổ sung hồ sơ/Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết).

5. Cách thức thực hiện:

– Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc ủy quyền cho các Luật sư của Luatsurieng.info.vn thực hiện thủ tục .

6. Các nhà đầu tư cần chuẩn bị các Hồ sơ, tài liệu sau: 

* Thành phần hồ sơ:

– Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành;

– Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành;

– Bản sao Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành;

– Bản sao hợp đồng BCC; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho Hợp đồng BCC (nếu có);

– Văn bản chứng minh quyền sử dụng địa điểm của nhà đầu tư (Hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê địa điểm,….).

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

7. Thời hạn giải quyết: 10 -15 ngày làm việc (Theo Luật là 15 ngày, có địa phương rú ngắn xuống còn 10 ngày)

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

– Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

– Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

 

Biểu mẫu tham khảo:

Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành (Điểm a Khoản 4 Điều 49 Luật đầu tư) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

        Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư đăng ký thành lập Văn phòng điều hành dự án đầu tư với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

 1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………….  Giới tính: …………………………………

Sinh ngày: ……… /. /…. …………. Quốc tịch: ……… ……………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: …………………………….

Ngày cấp: ……………  /… /…….. Nơi cấp: ……………….

 1. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………………

Mã số/số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập: ……………

Ngày cấp: …………………………………….. Cơ quan cấp: …………………………………

Tên văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): ………………………………………..

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): ………………………………….

II.THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 1. Tên dự án: ………………………………………………………………
 2. Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh: …………………….………
 3. Ngày cấp (lần đầu): …………………………………………………
 4. Cơ quan cấp: ………………………………………………………..
 5. Địa điểm thực hiện dự án: ………………………………………………
 6. Mục tiêu dự án: ………………………………………………………

III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 1. Tên văn phòng điều hành:

Tên bằng tiếng Việt: ……………………………

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………….

Tên viết tắt (nếu có):………………………….

 1. Địa chỉ văn phòng (ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố): …………………
 2. Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành (ghi cụ thể theo từng nội dung và phạm vi hoạt động của Văn phòng điều hành): ……………..
 3. Thời hạn hoạt động (ghi số năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành): ………………………………………….
 4. Thông tin người đứng đầu văn phòng điều hành:

Họ tên: …………….. Giới tính: ……………………………………….. ………

Sinh ngày: ………/…../…….Quốc tịch: ………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: …………………………….

Ngày cấp: …………… /…. /…….. Nơi cấp: ………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………..……………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ………………………

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

 1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơquan nhà nước có thẩm quyền.
 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng điều hành.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

 1. Các văn bản quy định tại Điểm b, c, d Khoản 4 Điều 49 Luật đầu tư (liệt kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo):
 2. Văn bản chứng minh quyền sử dụng địa điểm của nhà đầu tư (hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê địa điểm,…..).

Làm tại …….., ngày ….. tháng …… năm …

Nhà đầu tư

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh
và đóng dấu (nếu có)

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 

Hotline: 0911318759 

 Email: luatsurienghn@gmail.com

Địa chỉ :

Cơ sở 1: Tầng 3, số 1, phố Đỗ Quang, Trần Duy Hưng, Hà Nội

Cơ sở 2: 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat