ThS, Luật sư Nguyễn Ánh Nguyệt

Học vấn – Đào tạo

Học Đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội (2000-2004): Bằng cử nhân Luật.
Học lớp Đào nghề Luật sư tại Học Viện Tư Pháp (2006-2007): Chứng chỉ hành nghề Luật sư
Học Thạc sỹ Luật tại Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội (2009 -2012): Bằng Thạc sỹ Luật

KINH NGHIỆM THỰC HÀNH

Luật sư Nguyễn Ánh Nguyệt là sáng lập viên của Luatsurieng.info.vn.
Trước khi tham gia thành lập Luatsurieng.info.vn bà Nguyệt từng làm việc cho nhiều cơ quan tổ chức cả trong môi trường nhà nước lẫn doanh nghiêp.

Bà Nguyệt có 02 năm làm Thư ký Tòa án, 06 năm làm công tác pháp chế tại cơ quan nhà nước và 05 năm làm luật sư tư vấn cho các doanh nghiệp lớn.

Qua quá trình làm việc trong cả môi trường nhà nước lẫn doanh nghiệp, bà Nguyệt đã đạt được nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn chuyên sâu về Luật doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ và Hôn nhân, gia đình.

Đặc biệt, bà Nguyệt có nhiều kinh nghiệm khi làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của Thân chủ.

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat