Từ khóa: trường hợp xóa án tích

Thủ tục xóa án tích

Căn cứ Khoản 1 Điều 69 Bộ Luật hình sự năm 2015, người được xóa án tích  coi như chưa bị kết án và Án tích của một chủ thể được thực hiện theo một trong hai phương thức: Đương nhiên được xóa án tích hoặc xóa...

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat