Từ khóa: quyền tác giả

Quyền tác giả và quyền liên quan

Quyền tác giả và quyền liên quan là gì? Quyền tác giả là gì? Theo Luật sở hữu trí tuệ: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Gồm quyền...

Dang-ky-ban-quyen-tac-gia-2

Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Doanh nghiệp là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan được cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan trong trường hợp: Cấp lại khi Giấy chứng nhận đăng ký...

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat