Từ khóa: quyền liên quan

Quyền tác giả và quyền liên quan

Quyền tác giả và quyền liên quan là gì? Quyền tác giả là gì? Theo Luật sở hữu trí tuệ: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Gồm quyền...

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat