Từ khóa: phân chia tài sản sau ly hôn

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật Hôn nhân và Gia đình; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu...

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat