Từ khóa: giấy tờ giải thể công ty

thu-tuc-tang-von-dieu-le-cho-cong-ty-co-phan

Thủ tục giải thể doanh nghiệp (giải thể công ty)

Giải thể doanh nghiệp/Giải thể công ty được quy định cụ thể tại Luật doanh nghiệp 2014 như sau: 1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây: a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công...

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat