Từ khóa: đăng ký bảo hộ thương hiệu

Những vấn đề cần lưu ý khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu/bảo hộ thương hiệu

Theo Luật sở hữu trí tuệ, Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Sau nhiều năm thực hiện dịch vụ tư vấn nhãn hiệu, các Luật sư của Luatsurieng.info.vn nhận...

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat