Từ khóa: đăng ký bản quyền tác giả

giay-Dang-ky-ban-quyen-tac-gia

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Quyền tác giả? Theo Luật sở hữu trí tuệ: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Quyền liên quan đến quyền...

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat