Từ khóa: chuyển nhượng quyền tác giả

chuyen-nhuong-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan: Việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được quy định tại Điều 47  và Điều 48 Luật sở hữu trí tuệ, cụ thể: Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền...

chuyen-nhuong-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền đối với quyền tác giả, quyền liên quan đó cho bên nhận chuyển nhượng. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền...

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat