Từ khóa: cấp lại

Dang-ky-ban-quyen-tac-gia-2

Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Doanh nghiệp là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan được cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan trong trường hợp: Cấp lại khi Giấy chứng nhận đăng ký...

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat