Từ khóa: biển công ty doanh nghiệp

Treo biển hiệu công ty (doanh nghiệp)

Cách treo biển hiệu công ty (doanh nghiệp) hợp pháp lý Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Biển hiệu của doanh nghiệp phải được treo ở cổng chính hoặc mặt trước của trụ sở và phải chứa các thông tin: Tên cơ...

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat