Từ khóa: bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam

A. QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN 1. Quyền tác giả là gì? Theo Luật sở hữu trí tuệ: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Gồm quyền...

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat