Sở hữu trí tuệ và bảo hộ thương hiệu

dang-ky-bao-ho-nhan-hieu-hang-hoa

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, Doanh nghiệp có quyền đăng ký nhãn hiệu hàng hóa để được cơ quan có thẩm quyền bảo hộ của luật pháp. Doanh nghiệp được quyền đăng ký nhãn hiệu trong các trường hợp Doanh nghiệp...

dang-ky-ban-quyen-phan-mem-may-tinh

Bảo hộ phần mềm máy tính

Theo định nghĩa tại Khoản 1 Điều 22 của Luật sở hữu trí tuệ: “Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy”. Như vậy, pháp luật hiện hành chỉ quy định...

chuyen-nhuong-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan: Việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được quy định tại Điều 47  và Điều 48 Luật sở hữu trí tuệ, cụ thể: Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền...

thoi-gian-bao-ho-quyen-tac-gia

Thời gian bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là...

Quyền tác giả và quyền liên quan

Quyền tác giả và quyền liên quan là gì? Quyền tác giả là gì? Theo Luật sở hữu trí tuệ: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Gồm quyền...

Dang-ky-ban-quyen-tac-gia-2

Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Doanh nghiệp là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan được cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan trong trường hợp: Cấp lại khi Giấy chứng nhận đăng ký...

chuyen-nhuong-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền đối với quyền tác giả, quyền liên quan đó cho bên nhận chuyển nhượng. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền...

giay-Dang-ky-ban-quyen-tac-gia

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Doanh nghiệp là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu...

nhan-hieu-hang-hoa-la-gi

Nhãn hiệu hàng hóa là gì?

Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp  đối với nhãn hiệu, thương hiệu gắn liền sản phẩm, dịch vụ mình sản xuất, kinh doanh để tránh bị xâm hại hoặc đánh cắp thương...

tai-sao-can-dang-ky-nhan-hieu-logo-thuong-hieu

Tại sao cần đăng ký nhãn hiệu (logo, thương hiệu)?

Đăng ký nhãn hiệu (logo, thương hiệu) là một trong các hình thức xác lập quyền của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (chủ sở hữu)  đối với tài sản trí tuệ . Việc đăng ký nhãn hiệu là cần thiết  và để phân...

dang-ky-nhan-hieu-thuong-hieu-logo

Đăng ký nhãn hiệu logo – thương hiệu

Đăng ký nhãn hiệu (logo) là gì?  Đăng ký nhãn hiệu (logo) hay được gọi là bảo hộ thương hiệu là một trong các hình thức xác lập quyền của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (chủ sở hữu) đối với tài sản trí...

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat