Phân biệt Sáng chế và giải pháp hữu ích

560 Lượt xem

phan-biet-sang-che-va-giai-phap-huu-ich

Cách phân biệt sáng chế và Giải pháp hữu ích

Để phân biệt được 2 giải pháp này cần định nghĩa và hiểu được điều kiện bảo hộ theo tiêu chí nào.

1. Sáng chế là gì?

Là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Điều kiện bảo bảo hộ của sáng chế phải đáp ứng 03 tiêu chí đó là: Có tính mới, có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp.

Thời gian bảo hộ Sáng chế được bảo hộ trong vòng 20 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ.

2. Giải pháp hữu ích là gì?

Cũng là  giải pháp kỹ thuật nhất định.

Điều kiện bảo hộ đối với giải pháp hữu ích thì chỉ cần đáp ứng 02 tiêu chí để được bảo hộ đó là: Có tính mới, có khả năng áp dụng công nghiệp.

Thời gian bảo hộ của giải pháp hữu ích được bảo hộ trong thời gian 10 năm.

Tóm lại: Một giải pháp kỹ thuật có thể được bảo hộ dưới dạng bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng đặc quyền giải pháp hữu ích. Tuy nhiên Bằng độc quyền sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích khác nhau ở Điều kiện bảo hộ và Thời gian bảo hộ như nêu trên. Theo đó Điều kiện để được bảo hộ của giải pháp hữu ích đơn giản hơn là Sáng chế.

là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.Khu vực kinh doanh quy định tại khoản này là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng.

là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.Khu vực kinh doanh quy định tại khoản này là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng.

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 

Hotline: 0911318759 

 Email: luatsurienghn@gmail.com

Địa chỉ :

Cơ sở 1: Tầng 3, số 1, phố Đỗ Quang, Trần Duy Hưng, Hà Nội

Cơ sở 2: 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat