Mẫu đơn xin ly hôn

2230 Lượt xem

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi:TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN/ HUYỆN….

 

Tên tôi là:           TRẦN  VĂN  K         Sinh năm 19XX

Chứng minh thư số…………cấp ngày  …………tại Công an ……………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………..

Nay tôi xin ly hôn với:

Chị           NGUYỄN THỊ   Y            Sinh năm 19YY

Chứng minh thư số…………cấp ngày  …………tại Công an ……………………………………..

Nghề nghiệp: ………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

  • Nội dung xin ly hôn:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Về con chung:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Về tài sảnchung:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

–  Về nhà ở quyền sử dụng đất chung của vợ chồng:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Các khoản nợ chung:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Kính đề nghị quý Tòa xem xét giải quyết.

 

 ……………… Ngày ………..tháng……….. năm……..

Người làm đơn

                                                               (Ký tên – Ghi rõ họ và tên)

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 

Hotline: 0911318759 

 Email: luatsurienghn@gmail.com

Địa chỉ :

Cơ sở 1: Tầng 3, số 1, phố Đỗ Quang, Trần Duy Hưng, Hà Nội

Cơ sở 2: 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

 

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat