Luật sư tư vấn doanh nghiệp

danh-sach-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-hanh-nghe

Một số ngành nghề kinh doanh cần có chứng chỉ hành nghề

Việc yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề được xem là một điều kiện về nhân sự mà doanh nghiệp bắt buộc phải đáp ứng để được phép kinh doanh ngành nghề mà theo quy định phải có .Đồng thời, trong hoạt động kinh...

cac-nganh-nghe-can-co-von-dau-tu

Một số ngành nghề kinh doanh cần vốn pháp định

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để có thể thành lập một doanh nghiệp. Pháp luật có quy định một số lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định tối thiểu mới được phép kinh doanh. Một...

Cơ cấu tổ chức quản lý trong Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, những người nắm giữ cổ phần được gọi là các cổ đông của công ty. Số lượng cổ đông tối thiểu là...

Thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ

Chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty chưa đại chúng là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ mà không thông qua...

thu-tuc-tang-von-dieu-le-cho-cong-ty-co-phan

Thủ tục Tăng vốn điều lệ cho công ty Cổ phần

Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn mở rộng sản xuất kinh doanh. Luật doanh nghiệp 2014  quy đinh việc tăng vốn điều lệ như sau: I. Các quy định chung. – Đối với...

Thủ tục công bố sử dụng, thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp.

Theo luật doanh nghiệp 2014: Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Mỗi công ty có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước. Tức là, công...

thu-tuc-tang-von-dieu-le-cho-cong-ty-co-phan

Thủ tục giải thể doanh nghiệp (giải thể công ty)

Giải thể doanh nghiệp/Giải thể công ty được quy định cụ thể tại Luật doanh nghiệp 2014 như sau: 1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây: a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công...

Treo biển hiệu công ty (doanh nghiệp)

Cách treo biển hiệu công ty (doanh nghiệp) hợp pháp lý Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Biển hiệu của doanh nghiệp phải được treo ở cổng chính hoặc mặt trước của trụ sở và phải chứa các thông tin: Tên cơ...

thu-tuc-tam-ngung-kinh-doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện tạm ngừng kinh doanh hoặc quay trở lại hoạt động trước thời hạn, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng...

thu-tuc-thanh-lap-van-phong-dai-dien

Thủ tục Thành lập văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện...

Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong trường hợp sau khi làm thủ tục Thành lập công ty, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh và được Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhưng doanh nghiệp phát hiện ra có sự sai...

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat