Luật sư tư vấn doanh nghiệp

nhung-cong-viec-can-lam-khi-thanh-lap-doanh-nghiep

Những công việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp

Sau khi thành lập công ty/doanh nghiệp, hầu hết các khách hàng của Luatsurieng.info.vn thường gặp bối rối trong việc sắp xếp và thực hiện các công việc hậu thành lập như đăng ký với cơ quan thuế, công việc  lao động-tiền lương, đăng ký...

Thành lập công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Theo Luật doanh nghiệp 2014, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 (hai) chủ sở hữu trở lên, không biệt là cá nhân hay tổ chức; chủ sở hữu được gọi là Thành viên...

Thành lập công ty TNHH Một thành viên

Việc Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp 2014. Theo đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty TNHH Một thành viên)  là doanh nghiệp do một...

Thành lập công ty Hợp danh

Theo Luật doanh nghiệp 2014, Công ty hợp danh là doanh nghiệp có từ 02 cá nhân trở lên là Chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung; những chủ sở hữu này được gọi là Thành...

thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-phan

Thành lập công ty Cổ phần

Theo Luật doanh nghiệp 2014, Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, những người nắm giữ cổ phần được gọi là các cổ đông của công ty. Số lượng...

thu-tuc-tang-von-dieu-le-cho-cong-ty-co-phan

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh hay còn gọi là thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là việc các Công ty  khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sau một thời gian hoạt động, do nhu cầu của việc...

Thủ tục thành lập công ty (doanh nghiệp)

Trong thời gian qua các Luật sư của chúng tôi đã tư vấn, hỗ trợ và thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp/thành lập công ty cho rất nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh...

Những điều cần lưu ý khi thành lập công ty (doanh nghiệp)

Trong quá trình hỗ trợ và tư vấn thành lập các công ty tại Việt Nam, các Luật sư của Luatsurieng.info.vn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và chỉ ra một số những điểm cần lưu ý cho các bạn khi bước đầu...

Cơ cấu tổ chức quản lý trong Công ty hợp danh

Cơ cấu tổ chức quản lý trong Công ty hợp danh Theo Luật doanh nghiệp 2014, Cơ cấu tổ chức quản lý vầ hoạt động của công ty hợp danh được thực hiện theo mô hình sau: Hội đồng thành viên: là cơ quan có...

thanh-lap-cong-ty-hop-danh

Cơ cấu tổ chức quản lý trong Công ty TNHH Nhiều thành viên

Theo Điều 55 Luật doanh nghiệp 2014, Công ty TNHH hai thành viên trở lên có từ 20 đến 50 thành viên trong suốt quá trình hoạt động, có cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động bao gồm: Hội đồng thành viên, Chủ...

Cơ cấu tổ chức quản lý trong Công ty TNHH Một thành viên

Theo Điều 72 Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm Chủ sở hữu, do đó, Công ty TNHH có mô hình tổ chức quản lí...

Nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien

Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

Tại Việt Nam, có một số nhóm ngành, nghề trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh có yếu tố phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự dễ bị lợi dụng để hoạt động phạm tội và thực hiện các hành...

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat