Luật sư tư vấn đầu tư

Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Nhà đầu tư theo thủ tục Đầu tư nước ngoài muốn thực hiện Dự án đầu tư tại Việt Nam phải đăng ký dự án để được Cấp Giấy chứng đăng ký đầu tư. Nội dung của bài viết chỉ tập trung vào thủ...

Ưu đãi đầu tư

Các nhà Đầu tư, có nhu cầu tìm chiểu chính sách ưu đãi đầu tư xin liên hệ với các Luật sư của Luatsurieng.info.vn để được tư vấn và giải đáp. Hiện nay các nội dung liên quan đến chính sách ưu đãi đầu...

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp bị mất hoặc bị hỏng) Khi các nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tại Việt Nam nhưng bị mất hoặc bị hỏng phải thực hiện thủ tục xin...

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC là một trong các hình thức đầu tư quy định tại Điều 28 Luật Đầu tư 2014, theo đó: 1.Nhà đầu tư nước ngoài (Các bên tham gia hợp đồng BCC) có quyền thành lập văn...

thay-doi-nha-dau-tu-trong-truong-hop-chuyen-nhuong-du-an-dau-tu

Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư

Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Khi nhà đầu tư (doanh nghiệp có vốn nước ngoài)...

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, khi nhà đầu tư được cấp giấy phép đầu như nhưng thông tin trên giấy...

dieu-chinh-du-an-dau-tu

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi...

dang-ky-gop-von-mua-co-phan-phan-von-gop-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-to-chuc-kinh-te-co-tru-so-tai-viet-nam

Xin Giấy chứng nhận Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế có trụ sở tại Việt Nam là việc các nhà đầu tư đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần trong...

Thủ-tục-xin-giấy-phép-đầu-tư

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định...

Thủ tục đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Luật đầu tư năm 2014 đã có nhiều quy định mới liên quan đến thủ tục đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, theo đó các nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư tại VN theo nhiều...

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat