Luật sư dân sự và hành chính

Đơn khởi kiện hành chính

Đơn khởi kiện hành chính

Mẫu số 01-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc...

Đơn khởi kiện dân sự

Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc...

Khởi kiện vụ án hành chính

Chúng ta biết, Khởi kiện vụ án hành chính là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án hành chính đối với Quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết...

khoi-kien-dan-su

Khởi kiện vụ án dân sự

Với đội ngũ Luật sư đã từng tham gia bảo vệ cho nhiều vụ án dân sự, đất đai và hành chính, các Luật sư của Luatsurieng.info.vn thấu hiểu tâm lý Ngại đi khởi kiện của hầu hết các đương sự, bởi việc khởi kiện...

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat