Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

229 Lượt xem

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan: Việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được quy định tại Điều 47  và Điều 48 Luật sở hữu trí tuệ, cụ thể:

 1. Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan cho phép người khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền thuộc quyền sử dụng đối với quyền tác giả, quyền liên quan của mình quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật sở hữu trí tuệ
 2. Tác giả không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này.
 3. Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu; trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.
 4. Tổ chức, cá nhân được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác nếu được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

Chi tiết khách hàng liên hệ Luật sư của Luatsurieng.info.vnđể được tư vấn trực tiếp.

chuyen-nhuong-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan

Tham khảo:

>> Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

>> Thời gian bảo hộ quyền tác giả

Cụ thể các quy định tại Điều 47 Luật sở hữu trí tuệ 

* Các quyền được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan:

Tác giả có thể chuyển quyền sử dụng quyền tác giả cho tổ chức, cá nhân khác đối với các quyền sau đây:

 1. Quyền Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.
 2. Quyền tài sản (theo Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005).

Đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu quyền liên quan có thể chuyển nhượng quyền liên quan cho tổ chức, cá nhân khác đối với các quyền sau đây:

 1. Quyền tài sản của người biểu diễn. (theo Khoản 3 Điều 29 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)
 2. Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình. (xem Điều 30 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)
 3. Quyền của tổ chức phát sóng. (theo Điều 31 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)

*Các quyền không được chuyển nhượng quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan:

Đối với chuyển nhượng quyền sử dụng quyền tác giả, doanh nghiệp không được chuyển nhượng các quyền nhân thân sau đây:

 1. Đặt tên cho tác phẩm;
 2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác bố phẩm được công, sử dụng;
 3. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Đối với chuyển nhượng quyền sử dụng quyền liên quan, người biểu diễn không được chuyển nhượng các quyền nhân thân sau đây:

 1. Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;
 2. Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

* Để chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quanDoanh nghiệp cần lập Hợp đồng sử dụng quyền tác giả hoặc Hợp đồng sử dụng quyền liên quan. Nội dung của hợp đồng phải đảm bảo các điều khoản sau:

 1. Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
 2. Căn cứ chuyển quyền;
 3. Phạm vi chuyển giao quyền;
 4. Giá, phương thức thanh toán;
 5. Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 

Hotline: 0911318759 

 Email: luatsurienghn@gmail.com

Địa chỉ :

Cơ sở 1: Tầng 3, số 1, phố Đỗ Quang, Trần Duy Hưng, Hà Nội

Cơ sở 2: 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat