Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

109 Lượt xem

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền đối với quyền tác giả, quyền liên quan đó cho bên nhận chuyển nhượng.

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

 Quy định của pháp luật về quyền được chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan:

1.Các quyền được chuyển nhượng:

– Doanh nghiệp là chủ sở hữu quyền tác giả có thể chuyển nhượng quyền tác giả cho tổ chức, cá nhân khác đối với các quyền sau đây:

 • Quyền Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.
 • Quyền tài sản (quy định tại Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005).

– Đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu quyền liên quan có thể chuyển nhượng quyền liên quan cho tổ chức, cá nhân khác đối với các quyền sau đây:

 • Quyền tài sản của người biểu diễn.
 • Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình.
 • Quyền của tổ chức phát sóng.

chuyen-nhuong-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan

2. Các quyền không được chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan:

– Đối với chuyển nhượng quyền tác giả, doanh nghiệp không được chuyển nhượng các quyền nhân thân sau đây:

 • Đặt tên cho tác phẩm;
 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác bố phẩm được công, sử dụng;
 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

– Đối với chuyển nhượng quyền liên quan, người biểu diễn không được chuyển nhượng các quyền nhân thân sau đây:

 • Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;
 • Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu

Chi tiết xin liên hệ Luật sư riêng (Luatsurieng.info.vn) để được giải đáp và tư vấn

Tham khảo:

>> Đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

>> Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

3. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan:

Khi tiến hành ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả hoặc Hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan thì doanh nghiệp cần chú ý nội dung của hợp đồng phải đảm bảo các điều khoản sau:

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
 • Căn cứ chuyển nhượng;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Chi tiết xin liên hệ Luật sư riêng (Luatsurieng.info.vn) để được giải đáp và tư vấn

4. Một số nội dung cần quan tâm, lưu ý khi thực hiện chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan

Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì:

– Việc chuyển nhượng phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu;

– Trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì doanh nghiệp có quyền chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

4.2. Trường hợp doanh nghiệp đang quản lý tác phẩm khuyết danh thì vẫn được phép chuyển nhượng quyền đối với tác phẩm khuyết danh cho tổ chức, cá nhân khác và được hưởng thù lao từ việc chuyển nhượng quyền đó. Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền này chỉ được hưởng quyền của chủ sở hữu đến khi danh tính của tác giả được xác định.

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 

Hotline: 0911318759 

 Email: luatsurienghn@gmail.com

Địa chỉ :

Cơ sở 1: Tầng 3, số 1, phố Đỗ Quang, Trần Duy Hưng, Hà Nội

Cơ sở 2: 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat