Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

386 Lượt xem

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp bị mất hoặc bị hỏng)

Khi các nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tại Việt Nam nhưng bị mất hoặc bị hỏng phải thực hiện thủ tục xin Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định. Theo đó, các nhà đầu tư có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho các Luật sư của Luatsurieng.info.vn thay mặt các nhà đầu tư thực hiện thủ tục trên

1. Trình tự thực hiện: Các nhà đầu tư (Cá nhân, tổ chức): Trực tiếp hoặc ủy quyền cho Luatsurieng.info.vn nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư.Phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thụ lý, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và các điều kiện cấp Giấy CNĐKĐT, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ (Giấy CNĐKĐT).

2. Để thực hiện thủ tục, các nhà đầu tư cần chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu như sau:

* Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

3. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch đầu tư sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các trường hợp bị mất hoặc hư hỏng.

4. Căn cứ pháp lý để thực hiện thủ tục: 

– Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

– Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

– Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 

Hotline: 0911318759 

 Email: luatsurienghn@gmail.com

Địa chỉ :

Cơ sở 1: Tầng 3, số 1, phố Đỗ Quang, Trần Duy Hưng, Hà Nội

Cơ sở 2: 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat