Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

212 Lượt xem

Doanh nghiệp là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan được cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan trong trường hợp:

  1. Cấp lại khi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bị mất;
  2. Đổi khi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan.

Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Thủ tục xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan được quy định cụ thể tại Luật sở hữu trí tuệ.

Dang-ky-ban-quyen-tac-gia

1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

b) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

d) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

2. Nơi nộp hồ sơ:

  • Trụ sở Cục Bản quyền tác giả
  • Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc thành phố Đà Nẵng
  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở.

3. Cách thức thực hiện:

Khách hàng, doanh nghiệp có thể trực tiếp nộp đơn hoặc ủy uyền cho các Luật sư của Luatsurieng.info.vn để thực hiện thủ tục hoặc qua đường bưu điện đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nói trên.

Tham khảo: 

>> Những vấn đề cần lưu ý khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu/bảo hộ thương hiệu

>> Tại sao cần bảo hộ thương hiệu

>> Quyền tác giả và quyền liên quan

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ: 

Hotline: 0911318759 

 Email: luatsurienghn@gmail.com

Địa chỉ :

Cơ sở 1: Tầng 3, số 1, phố Đỗ Quang, Trần Duy Hưng, Hà Nội

Cơ sở 2: 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-tuvanphapluat